Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Bu nuyh janh 5 ntil nau” Vương Văn Chài

19/12/2019 10:10 G12T+7

Wa Vương Văn Chài deh năm 1947, bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Ða Thông, n’qual Thông Nông, n’gor Cao Bằng, lăp bư ka han khay 6/1968 ta Ðại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66, Mặt trận Tây Nguyên.

Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh, ka han sân săk Vương Văn Chài

Lơ 31/5/1971, trung đội Vương Văn Chài dơn nau ntĭm kan pơk trong tâm lơh dŭt ma yôk ta Ngọc Rinh Rua. Ka han bu tă bơh mpôih panh bơh trong dôl ma pơk âk ngăn bư ka han he khĭt âk. Vương Văn Chài mô klach rĭ aơ ut bomm klŭp  chrai n’gar jêh rĭ leo oh nô ka han tâm lơh, nhŭp rêh âk ka han bu, jêh rĭ tĕng lơh ta mpôih ntĭm gai ka han bu n’hanh wâl nchră nau tâm lơh tâm su My. Jêh lơ 11 mông tâm lơh, mpôih ka han he lĕ dơi lơh sŏk lơi Ngọc Rinh Rua. Wa Chài lĕ lơh chrai ntŏk mpông pơk, lơh sŏk trôm neh bơh bôk, panh tŭp rdeh mpăr ka han bu, lơh sŏk mpôih ntĭm gai ka han bu n’hanh nhŭp ngăch âk ka han bu, tâm di đah nau moh “Bu nuyh janh 5 ntil nau” lĕ mpôih iăt rŏng kơp moh. Wa dơi ka han tâm mpôih ruăh hăn mbơh hưn n’hâm suan n’hanh hăn ta mpeh Bắc mât mray n’hâm suan ân uĕh, khă nĕ wa dăn gŭ ta mpôih kơt ơm gơi tâm lơh ndrel ma băl. Ta tâ tâm lơh têh ta Ngọc Bờ Biêng lơ 2/6/1971, khă gĕh nau ji, wa mô klach rĭ aơ ntĭm gai trung đội rpôn pơk mpông lơh bơh năp n’gar ka han bu. Ta tâ tâm lơh mô tâm ban aơ, che lĕ khĭt yor ka han bu panh.

Hồ Mai (t.h)

1,080
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.