Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh janh panh rtoh rdeh rdeng drăp ndơ tâm lơh Sèn Vạn Vần

02/07/2020 16:44 G7T+7

Năm 1972, Sèn Vạn Vần, bu nong Nùng ta xă n’har bri Thèn Phàng, n’qual Xín Mần (Hà Giang) nchih sam bŭt dăn lăp bư ka han ta năm păng ôm nti sam bŭt 20 năm.

Bu nuyh janh tâm lơh Sèn Vạn Vần ndrel ur n’hanh mon păng nơm

Jêh lăp bư ka han, che bư ka han ta Sư đoàn 320, hăn tâm lơh tâm su ta Tây Nguyên. Dơi mpôih ka han hao ndjôt phao B41, nô Vần lĕ janh tâm lơh n’hanh gĕh âk n’hâm suan ma nau tâm lơh tâm su. Che panh rtoh 4 mlâm rdeh sar, rdeh r’deng drăp ndơ tâm lơh dơi ăp bu nuyh tâm sư đoàn gĭt. Du tâ panh rdeh sar ta Cheo Reo – Phú Bổn, jêh panh rtoh ŭnh sa rdeh sar, che bư dăk gơi n’hưch ka han bu jêh rĭ nhŭp rêh 38 bu nuyh ka han bu… Che jêng du huê kan bộ, ka han gĕh âk n’hâm suan tâm lơh ta Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) tâm năm 1972 – 1975. Yor gĕh âk n’hâm suan ma bri dak, che dơi bu ân grat r’nê bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh tâm lơh 2 năm 1974, ân bar mlâm grat bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh tâm lơh năm 1975, du mlâm grat bu nuyh janh panh rtoh rdeh rdeng drăp ndơ tâm lơh n’hanh âk ntil huân, huy chương bă bă…

Hồ Mai (t.h)

2,082
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.