Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jungr sir gâul mur Hoangx Văn Nô

27/06/2019 10:21 G6T+7

Anh hungx Hoangx Văn Nô zus shông 1932, minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Ngocx Khê, hênhx Trungx Khanhr, xênhr Cao Băng.

​​​

Chuôv ntâus Điêns Biên Phuv los six hênhr li. Ảnh minh họa

Hur Ntâus tsangv  Điêns Biên Phuv, Đais tươngr Vor Nguên Giap hlôngr tsưr ziv ntâus ntơưv  “ntâus sei, zênhx sei” môngl tsuô “ntâus truôx, môngl truôx”, cxuô đơn vis tox tsongs tsuô oz môn tuô fov haz ntâus jê, leiv fov tâuz haz gâul mur. Tiêuv đôis zos Đinh Văn Niêt uô thơưx zos đơn vis ntâus thơưx, Hoangx Văn Nô zos chiênr sir hur tiêuv đôis nuôr. Hnuz 31/1/1954, Đais đôis 925 nhênhx hâux lưv ntâus tangr jas Tiêuv đoanx đha câus xur I (IBEP) ntơưv thangx tsangv “Trôngz njuôz” kror qơư 781 făngz hnuz tuôx Điêns Biên Phuv (thuôx jos Tax Lengx). Iz đais đôis nênhs fêv tuôx xangr ndê Trôngz Njuôz, tiêuv đôis ntơưv Niêt xang fov tuô tangr… Chuôv siz ntâus grul ntêr tangs iz hnuz. Trơưs chiv hui ntơưv Tiêuv đôis trươngv, iz tuv ciêmcc chêr nênhs fêv, iz tuv 3 lênhx đha môngl tuô nênhs fêv. Tiêuv đôis trươngv Đinh Văn Niêt haz ntâu lênhx mangl fov kâul. Luz hênhr haz bâu tơưk, Hoangx Văn Nô ru mur fov, đha njol môngl gâul nênhs fêv lux saz hâur saz haz gâul tus thiz 2, thiz 3, thi 4. Tangz tov môngl gâul tus thiz 5 têk tix lâul mangl fov. Hoangx Văn Nô tuôs ntơưv tư thêr lâmr liêts ntơưv tus nênhs chiênr sir jungr manhr. Ar tsov ntơưv Hoangx Văn Nô cxiz chênhr pêz chor tuz tros sir jul ntâus tsangv, ntâus cuôs zênhx nênhs fêv, tsâns đias đơn vis lo tuôr truôx đrênhk.

Hồ Mai (t.h)

830
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.