Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Wa Hoàng Ðình Giong – Bu nuyh nti blau dŭt ma bơh Kô ruanh Hồ Chí Minh

11/07/2019 11:03 G7T+7

Wa Hoàng Ðình Giong, bu nong Tày, deh lơ 1/6/1904 ta bon Thôm Hoáng, xă Hạ Hoàng ta n’gor Cao Bằng.

Ntŏk bu ndâk bư gâng rup kah gĭt Hoàng Ðình Giong ta bon Nà Toàn, phường Ðề Thám, bon têh Cao Bằng

Ntơm hôm e kon se, che nsrôih pah kan mbơh ntĭm, jă đă bư kăch mạng ta ntŏk deh rêh. Năm 1928 – 1929, wa dơi r’nglăp kan Hội Việt Nam kăch mạng Druh ndăm, Đông Dương Kộng sản Đảng n’hanh dơi bu ruăh bư Bí thư chi bộ Hải ngoại (Long Châu, Khêch). Năm 1936, phung Prăng gĕh nhŭp wa n’hanh krŭng ta ăp ntŏk wâl ndrung. Wa lĕ gĕh nau mĭn kan di blau, ndăn phung ka han Ðồng Minh ndrel ma ăp bu nuyh bu krŭng chính trị sĭt ta Bri dak he nơm… Jêh kăch mạng khay Pham 1945, wa Ntĭm gai Phung ka han Nam tiến n’hanh pah kan âk ntil nau kan kh’lay. Năm 1947, ta tâ tâm lơh têh ta mpeh tâm lơh 7 (Ninh Thuận), wa gĕh ka han bu panh khĭt ta năm 43. Ðah n’hâm suan n’hanh nau kơl têh ma kăch mạng, wa dơi Ðảng, Bri dak kơp r’nê âk nau r’nê uĕh: Grat Hồ Chí Minh, Nau moh Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh; Kô ruănh ntĭm gai gĕh âk nau pah kan uĕh bơh Ðảng n’hanh kăch mạng Việt Nam.

Hồ Mai (t.h)

788
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.