Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gơưv đruôl tôngx Lô Lô - bov vâts têz qơưs

26/07/2018 10:29 G7T+7

Gơưv đruôl tôngx ntơưv nênhs Lô Lô zos vâts lâul tiv zix, muôx grê tưz lo côngs nhênhx bov vâts têz qơưs. Đruôl lo trang trir ntâu hoa văn tiv zix li: cêr ndangx song song til lus hur plơưr, vongx khênhx châmr, shênhv tuôz nênhs nangr khâuz ndơưk cach điêus…

Iz făngz luz đruôl tôngx ntơưv nênhs Lô Lô

Đruôltôngx Lô Lô muôx ntâu luz kror to sâuv iz făngz đruôl. Nênhs Lô Lô has mas “txir Ntux – nav Têz”, gẫu hnuz zus plơưr vur trus. Zos viv li, hinhx khênhx hur plơưr đruôl zos gâux hnuz, hos chor têk tơư đruôl tưz zos kror muôl ntơưv gâux hnuz, chor vanhx hoa văn iz puôs ndil đruôl zos chor hanhx tinh nhoz iz puôs ndil. Iz bôs đruôl tôngx Lô Lô muôx oz luz: đruôl txir haz đruôl nav; luz đruôl nov tangr tưs tưz lux đuô luz đruôl txir. Nênhs Lô Lô muôx txus 36 zangv khoz đruôl. Đruôl tôngx lo pux tuz nhuôs minhx cxưx Lô Lô seiz li iz bâur vâts thiêng liêng cưs pus zơưs tsês chia, zos biêuv tươngs uô nênhx ntơưv minhx cxưx.

Hồ Mai (Theo Báo ảnh Dân tộc miền núi)

418
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.