Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiv zix tsâu câuk nar đuz ntơưv nênhs Lưs nhoz Lai Châu

09/08/2018 10:35 G8T+7

Chor hluôs gâux Lưs thâuv nzur xangr zuôr lo zơưs mas tsuv tsâu caauk nar los sis nja nar tôngx. Thâuv luôs câuk nar đuz ndiaz los sis câuk nar đăngx mas jông gâux đuô ntơưv Lưs.

Nênhx Lưs, kuôl pux nar ziv đuz, ziv chi mas ziv jông gâux

Ntơưv chor nguên liêus xưs li canhr ciênr tuôr lưx, tsu cuô txir lưs kâuz kus tso muôx li iz tuânx, thâuv lo mas muôz yuôx ntơưv tsuô oz đaiv blôngx cux ziv mas krưr tsuô oz thov câuk nar tsuô thâuv môngl pư. Thâuv tsâu câuk nar mas chair câuk nar juv. Tsâu uô li 5 – 7 hnuz chia câuk nar laz thôngx câux til laauv pos mas plênhr yuôx câuk nar đuz. Yuôx đuz uô ntơưv phenx đuz shơư canhr ciênr, tsâu 1- 2 đaiv mas đuz ndiaz tuôx, uô kangz ntơư muôz trak hlơưr cuz cuôs zangx uô cuô mas muôz chor cuô ntơư plênhr câuk nar…

Hồ Mai (Theo Báo ảnh Dân tộc miền núi)

393
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.