Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau uĕh Bư brah trấn trạch bơh bu nuyh Tày

16/03/2017 10:37 G3T+7

Jêh nkra wâl mhe, ăp bu rnăk bu nuyh Tày way ndâk nau Bư brah trấn trạch (gơi ân wâl mhe bư nâp uĕh n’hanh ăp bu nuyh rêh tâm wâl nĕ uĕh lăng, mô rve nau aơ nau ri pah kan uĕh).

Bon lan Tày bư brah trấn trạch

Gơi rơm ndơ bư brah, ntơm bơh ơm ôi, ăp bu nuyh tâm rnăk ndrăp ndu ndơ n’hanh ngon piăng gâm trau sa kăl e gơi bư brah, tâm nĕ gĕh banh giầy, mbêt tăp sam… jêng ndơ dŏng bư brah lah mô dơi mô gĕh ta nar aơ. Bu nuyh Tày dăp dơm ndư bư brah jêng 3 tâng: Ntŭk ân bu nuyh jâu, ntŭk ân brah yang, ka lơ ngăn ngên lah ntŭk ân ma jrong rnoi. Aơ jêng tâ gơi kon sau dăn nau uĕh tât tâm rnăk; bu nơm tơm wâl lah uĕh ăp mpôl băl, jrŏng rnoi lĕ kơl khăl păng ndâk nkra wâl n’hanh tâm rnglăp dơh dăch nau rom gop tâm rnăk. Gĕh ăp nau bư brah mhe bơh bu nuyh Tày tâm ban ndjôt dak, ŭnh lăp tâm wâl; su pháo m’ak ngêt sa n’hanh blir sam bŭt chăng; ndơp nhang su ta ntŭk kah bĭt ta wâl mhe…

Bình Nhi (t.h)

739
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.