Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiv zix Lêr Tơ Mon ntơưv nênhs Ba Na

23/03/2017 09:27 G3T+7

Lêr Tơ Mon tsinhv hu uô lêr nox mil los sis lêr siz jênhv nav tuz.

Lêr Tơ Mon ntơưv nênhs Ba Na nhoz jos Klot, xar Kon Gang, hênhx Đăk Đoa, xênhr Gia Lai

Nênhs lâul hur jos has lus nênhs côngv xinhz têz xinhz qơư haz has tsuô cxuô lênhx nênhs hur jos, tiv zix mas nênhs cxênhz jê ntơưv oz chuôz zis uô por thơưx lêr siz jênhv. Cxuô zangv chox tuôx côngv zos kaz, buô, huz chơưr… Tus nhuôs nhoz pus tsơưs iz khoz chơưr, iz câus grax zuv nav nox hâuk. Nav zus uô sưs gâus li tsuô tus nhuôs. Lênhx nav muôx tsach nhiêms hluz pangz nhuôs zus iz zangv nhuôs shang haz nhuôs zus tsuv muôx tsach nhiêms zus pangz nav lâul cênhz cxuô đangs nuv hur tsêr sưs li nhuôs shang. Lêr Tơ Mon muôx nux grê los six jông, côngv saz, siz pangz, shir phangz lov jêv, cênhz côngv chuôz zis haz côngx đôngx…

Bình Nhi (t.h)

737
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.