Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Êng ang Bư brah Tơ Mon bơh bu nuyh Bah Nar

23/03/2017 09:27 G3T+7

Bư brah Tơ Mon hôm edơi bu moh lah bư brah pu dak toh mô rĭ bư brah tâm rnglăp mê kon.

Bư brah Tơ Mon bơh bu nuyh Bah Nar ta bon Klot, xă Kon Gang, n’qual Dak Ðoa, n’gor Gia Lai

Bu ranh bon lan bu nuyh răch brah n’hanh mbơh hưn ân bu nuyh tâm bon gĭt, tâm nĕ gĕh mpôl băl bar đah rnăk tât mpơl măt bư brah tâm rnglăp. Ndơ dŏng bư brah gĕh iăr, sur, ndrănh yăng… Bu nuyh kon gŭ bơh năp mê rong gơi ân mê păng ngêt du kchok ndrănh, sa du lau puăch. Bu nuyh mê rong lŏ ân kon păng sa kơt nĕ tay. Mê rong dơi pah kan gơi mât rong kon dơn rong tâm ban kon del păng nơm n’hanh tât têh kon rong mât rong mê mbâ n’hanh ăp bu nuyh tâm rnăk tâm ban oh nô du ndul. Bư brah Tơ Mon jêng nau bư brah kăl e, mpơl ân bu saơ nuih nhâm tâm rom gop, tâm kơl, tâm pă nau m’ak, tâm rnglăp rnăk n’hanh ma bon lan…

Bình Nhi (t.h)

689
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.