Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tix zix txux fuôv ntông tâuz hâu ntơưv kuôl pux Si La nhoz Lai Châu

04/10/2018 09:37 G10T+7

Kuôl pux Si La nhoz Mươngx Tex (Lai Châu), txux fuôv zos biêuv hiêns ntơưv siz hluz, siz nhiav nav txir haz tuz nhuôs thiêng liêng…

Kuôl pux Si La ntông fuôv haz nangr khâuz ndơưk truênx thôngr hur hnuz lêr zov chênhr

Chor pux txi tâu muôx txir mas ntông iz txux fuôv đơưz zâu, muôx 2 txux hluô lur hu uô    “tê ta y suax”. Phênhv hâur fuôv tso ndangx hur plơưr tâuz hâu, phênhv đruôz đrăngz krưr ntêr lơưr plâuz hâu, tror krưr tsuô sâuv tâuz hâu. Chor hluôs gâux Si La chuôz zuôr txir zuôr lo tus hluz puz iz txux fuôv tâuz hâu zos tus hluôs ntơư lênhx nav xơưk, hu uô “dơ phưx”. Thâuv muôx nhuôs mas krưr txux fuôv hu uô “ô phas”. Zos shang nhuôs nxeik, plâuz hâu ntơưv hâur plax zuôr lo krưr txux fuôv ndăngx, tsi muôx nangz ntiv plâuz hâu “dơ phưx”. Zos shang nhuôs tuz, tus kuôl pux ntông cxangz iz cxa plâuz hâu hlê ntơưv zus tsuô hur nangz plâuz hâu…

Hồ MaiI (t.h)

814
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.