Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Êng nơm siăm ndô bôk bơh bu ur Si La ta Lai Châu

04/10/2018 09:37 G10T+7

Ðah bu ur Si La ta Mường Tè (Lai Châu), siăm lah du ntil ndơ dŏng mpơl saơ nau tâm rŏng, nau tâm ŭch lĕ nuih n’hâm bar he ur sai, nau du nuih mô tâm chlat n’hanh nau dơh dăch mê n’hanh ma kon…

Bu ur Si La ndô siăm n’hanh sŏh mbăn but ao kal e ta nar rbŭn kh’lay tâm bon lan

Ðah bu ur druh e hŏ gĕh sai lah rvên du mlâm siăm nglang jê, gĕh 2 đah mplônh, moh lah “tê ta y sùa”. Bôk siăm dơm ta klang bôk, tâm klang siăm rvên tĕng sŏk jong, jêh rĭ ndô ta bôk. Ăp bu ur Si La dơi bu nuyh rŏng ân du mlâm siăm ndô bôk yor mê bu klii jĭng, moh lah “dơ phừ”. Lah gĕh kon rvên siăm moh lah “ô phạ”. Lah deh kon bu ur, sŏk bơh năp bôk dơi rvên siăm song, mô gĕh dŭng gơi dơm sŏk gĕh siăm “dơ phừ”. Lah deh kon bu klô, bu nuyh bu ur way rvên tay iê sŏk lŭyh păng nơm…

Hồ MaiI (t.h)

813
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.