Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điêuv Ong - Lênhx tuz ưu tur ntơưv nênhs S’tiêng

08/11/2018 09:25 G11T+7

Điêuv Ong zus shông 1939 hur iz chuôz zis S’tiêng pluôs nhoz jos Bux Lor, hênhx Bux Đăng, xênhr Binhx Phươcx.

Tươngs Điêuv Ong

Điêuv Ong nzur môngl côngv Mătx trâns Minhx cxưx Ntâus tsangv făngz kangz têz Viêtx Nam haz xung phong môngl côngv Cuân Ntâus tsangv făngz kangz têz Viêtx Nam txix shông 1960. Txix shông 1960 txus shông 1969, Điêuv Ong ntâus thơưx phong tsox tangr Mir ntơưv tsôngv box minhx cxưx S’tiêng sâuv thangx tsangv Bux Đăng, Phươc Long, tuô yênhx puô tus đichx, uô poz ntâu phương tiêns ntâus tsangv. Điêuv Ong tsinhv trâu saz kruôz hu thanh niên tinhx nguêns môngl côngv cach mangs, kruôz hu chor chuôz zis muôx tu nhuôs môngl uô krêr tsuô đichx tror lus tsêr… Kangz shông 1969, Mir – Nguis chox lưx lươngs lux tuôx ntơưv hênhx Bux Đăng, Điêuv Ong chiv hui iz trung đôis ntâus iz pangz tuz tros đichx, tuô tuôs ntâu tus, uô pangz ntơư saz phang phưx, tsuv thiv tror kangz. Zơưv tưz tuôs thâuv uô tar đăngs nuv jas siz ntâus nuôr. Shông nuôr 1978, Điêuv Ong lo Têz qơưs khơưs puz công bê Anh hungx Lưx lươngs vur trang pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

894
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.