Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðiểu Ong – Bu nuyh kon gĕh âk nau pah kan uĕh bơh bu nong S’tiêng

08/11/2018 09:25 G11T+7

Ðiểu Ong deh năm 1939 ta du rnăk bu nuyh S’tiêng gĕh nau rêh o-ach ta bon Bù Ló, n’qual Bù Ðăng, n’gor Bình Phước.

Rup Ðiểu Ong

Ðiểu Ong ơm pah kan ta Mặt trận Bu nong Dâk lơh sŏk lơi bri dak mpeh Nam n’hanh yơr ti dăn lăp bư Kan kan Dâk lơh sŏk lơi bri dak mpeh Nam ntơm năm 1960. Ntơm năm 1960 tât năm 1969, Ðiểu Ong leo trong tâm lơh đah My bơh bu nuyh bon lan S’tiêng ta neh ntu Bù Ðăng, Phước Long, panh khĭt âk rhiăng phung pit bri dak, nchŭk bư iơh âk rdeh dŏng tâm lơh. Ðiểu Ong lĕ nuih n’hâm jă đă bu druh ndăm tĕng kăch mạng, jă đă ăp rnăk gĕh bu nuyh tĕng phung pit dak plâ sĭt lơi hôm tĕng. Lôch năm 1969, Mỹ - Ngụy leo âk ngăn ka han hăn tâm lơh ta Bù Ðăng, Ðiểu Ong leo du trung đội lơh, panh khĭt âk phung pit bri dak, bư phung pit bri dak klach ngăn, nĕ plâ sĭt. Che lĕ khĭt jêh leo ka han tâm lơh ta tâ aơ. Năm 1978, Ðiểu Ong dơi Bri dak kơp ân nau moh Nô adăch Phung ka han bu nuyh bon lan.

Hồ Mai (t.h)

895
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.