Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điểu Ong - Người con ưu tú của dân tộc S’tiêng

08/11/2018 09:25 G11T+7

Điểu Ong sinh năm 1939 trong một gia đình S’tiêng nghèo ở sóc Bù Ló, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Tượng Điểu Ong

Điểu Ong sớm tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và xung phong vào Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam từ năm 1960. Từ năm 1960 đến năm 1969, Điểu Ong dẫn đầu phong trào chống Mỹ của đồng bào dân tộc S’tiêng trên địa bàn Bù Đăng, Phước Long, diệt hàng trăm tên địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh. Điểu Ong còn tích cực vận động thanh niên tình nguyện tham gia cách mạng, vận động các gia đình có con em làm tay sai cho giặc trở về với gia đình... Cuối năm 1969, Mỹ - Ngụy đưa lực lượng lớn vào căn cứ của huyện Bù Đăng, Điểu Ong trực tiếp chỉ huy một trung đội tiến công vào một toán lính đối phương, tiêu diệt nhiều tên, làm đội hình của chúng rối loạn, phải rút lui. Ông đã hy sinh sau khi hoàn thành nhiệm vụ trận đánh này. Năm 1978, Điểu Ong được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Hồ Mai (t.h)

861
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.