Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Caz siz hluz Xuân Dương - Net văn hoar hur côngx đôngx nênhs Nduôr, Nungx

09/03/2018 08:10 G3T+7

Caz siz hluz Xuân Dương muôx hur côngx đôngx nênhs Nduôr, Nungx nhoz xar Xuân Dương (hênhx Na Rix, Băc Kanx) puôs thâuv nzur lus. Txus hnuz 25/3 (hli ntux) nax shông, tuz nxeik hluôs cxuô luz jêx jos hur hênhx haz chor thangx tsangv iz puôs ndil ntơưv Langx Sơn, Thair Nguên... tưz tuôx côngv hôix.

Kror qơư uô si tsuô gơưv fôngx zưl siz thangv ntơưv caz siz hluz Xuân Dương

Tuôx txus caz siz hluz Xuân Dương, kruôz cxuô qơư zuôr lo seiz nôngl chor jăngx gâux then, sli, lươnx, ndăngs tinhr cuz saz lus haz lo sangx cxuô zangv nox tsư kangz nzal ntơưv trôngz jôngr Xuân Dương, xưs li: Par kei njâuv, par khaov, par blôngx sur njiv… Tiv zix, kruô zuôr lo côngv los sis seiz ntâu zangv uô si dân jan: Ntâus tox luz, taiv poz hluô, cheix nênhr chik…

Q.S (Theo Báo ảnh Dân tộc & Miền núi)

430
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.