Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiêng Tha ntơưv nênhs B’râu

21/12/2017 09:45 G12T+7

Nênhs B’râu nhoz Kon Tum, chiêng Tha zos chuôz zênhx thiêng, tsuôs zôngv tsuô tsưr xinhz hur chor nghi lêr tiv zix xưs li lêr gâul tưv, chaix tangs mor nox, lêr phôngv blêx yaz…

Chiêng Tha ntơưv nênhs B’râu tsuô muôx oz luz, zos Chuar (pux) haz Jơliêng (zơưs), oz luz nuôr por lênhx tsi su plơưr (đruôl chiêng tax)

Thâuv lêr hôix chuôz uô, pêx xinhv hur jos li tsov cưv “hu Tha lus”. Nênhs B’râu tsi hu uô khoz đruôl chiêng xưs li cxuô zangv minhx cxưx, mas hu uô “hu Tha”, zos hu Tha lus. Thâuv uô lêr hu Tha lus, tsưr xinhz Tha zuôr zuv cxuô lênhx tsưr xinhz lus chiz uô cê por vêv tsuô jêx jos kôngz lông hluz jông, tu zus lo tsax zôngx ziv… Nênhs hu zos nênhs lâul hur jos los sis tus nênhs lo cxuô lênhx hur jos seiz hluz, uô tsưr lêr. Lêr “hu Tha” lux haz zâu nhoz txix muôx pluôs ntơưv jos, tangs sis tsơưs hlo tsuv muôx iz huz chơưr haz iz tus keiz. Thâuv khoz đruôl, oz luz đruôl lo đai siz khưz uô cê, cêv bôngz angr muôx 15 txus 20 cm. Nênhs B’râu hu kưl khoz đruôl chiêng zơưs (Jơliêng) zos kưl txir; kưl kho đruôl chiêng pux (Chuar) zos kưl nav. Đruôl Tha đror nquang iz, oz jăngx mas cxuô lu đruôl li lo khoz cênhz.

Bình Nhi (t.h)

567
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.