Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chĭng Tha bơh bu nuyh B’râu

21/12/2017 09:45 G12T+7

Ðah bu nuyh B’râu ta Kon Tum, chĭng Tha jêng ndơ dŏng kh’lay, way dŏng tur bư brah lah yang tâm ăp nar rbŭn têh tâm ban rbŭn bư brah ntâp rpu, bư brah tuch tăm, bư brah m’ak sa piăng mhe…

Chĭng Tha bơh bu nuyh B’râu gĕh 2 mlâm dơm, gĕh Chuar (ur) n’hanh Jơliêng (sai), bar mlâm mô gĕh mŏ (chĭng song)

Lah nar bư brah dơi ndâk, bu nuyh bon lan tâm bon ndâk tâ bư brah “kuăl Tha sĭt”. Bu nuyh B’râu mô moh tur chĭng kơt ăp bu nong êng, khăn păng moh lah “kuăl Tha sĭt”. Lah bư brah kuăl Tha sĭt, brah Tha jă ăp brah yang ba bă hăn ndrel gơi mât uănh, ân bon lan tăm tơm rêh jêng, chiă rong mpô pa nơih… Bu nuyh ndjôt bôk jă kô ranh bon mô rĭ bu nuyh dơi bon lan r’nê, dơn nau kan leo bư brah. Rbŭn bư brah “kuăl Tha” têh jê tĕng nau gĕh ndu ndơ wăng sa tâm bon, khă nĕ iê iănh ngăn ngên lah gĕh du yang ndrănh n’hanh du mlâm iăr. Lah tur chĭng, bar mlâm chĭng dơi yông ka lơ ân tâm ban, prêh ngai ma neh tâm 15 – 20 cm. Bu nuyh B’râu sŏk mâng tur chĭng sai (Jơliêng) lah mâng n’kuăng; mâng tur chĭng ur (Chuar) lah mâng me. Chĭng Tha dơi bu tur du tong bar tong, lah ăp chĭng ba bă mơ dơi bu tĕng kơt tur bơh kơi.

Bình Nhi (t.h)

595
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.