Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đaiv lêr Lunx ntơưv nênhs Chơ Ro

07/12/2017 09:55 G12T+7

Nênhs Chơ Ro, đaiv lêr zos chuôz zênhx muôx grê, tangr tưs tưz tsuv muôx hur cxuô trôngx yôngz, hnuz cơưv chei… ntơưv xênhv.

Đaiv lêr Lunx tưz zos văn hoar truênx thôngr ntơưv nênhs Chơ Ro, Đôngx Nai

Đaiv lêr Lunx ntơưv nênhs Chơ Ro lo xuôs têk kraz, los six câux cix haz tuôz kuôs jông. Nguên liêus muôz ntơưv chêr ntông Lunx, saz muôx 1,4m – 2m, tuôx hur hangr ar, ntul đêx. Chêr ntông Lunx lo lơưs tơưr, fuô chia joz ndâu haz chox jaz hur 2 - 3 hnuz chia cangz tsi nox. Uô kangz ntơư tsâu hur đêx los sis chia sangv lưs iz mos mas li kraz thâuv ndâu tưz kruôr. Iz sanv phâmv uô lo tar tsuv pôngz 2 - 3 hnuz. Chor ndâu lêr tsuv los six ntuv uô cê, tsi kas kror, truôx đrênhk, uô kangz iz ntu sir zôngv li tsi poz jangz poz juôr. Nhoz txix saz nhiav ntơưv iz lênhx uô muôx chor shênhv pangx jông siz txơưr hur plơưr lêr.

Bình Nhi (t.h)

485
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.