Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Bun vốc nặm” – Rbŭn bư brah nchach dak bơh bu nuyh Lào ta Lai Châu

14/12/2017 14:49 G12T+7

Rbŭn bư brah “Bun vốc nặm”– Rbŭn bư brah nchach dak bơh bu nuyh Lào dơi ndâk ăp yan.

Dăn dak gơi gĕh nau lap ta du r’năk tâm bon lan

Nau bư brah dăn ăp brah yang ân mih uĕh siăl uĕh. Ăp bu ranh bon, kô ranh bản n’hanh ăp druh ndăm dông nhiăr, goh gâr, sŏk n’ha kọ… bư bâr ntaih nglaih, ntiah mih tŭp. Khăn păng ndô đon, nchoh ao hăn tât ta ăp wâl dăn dak, dăn nau lap trôk ân… Nau dăn dak aơ dơi bu dŏng dah nau mprơ. Bu nơm tơm wâl mpơl măt ma bu nuyh bon lan mprơ dơi brah yang ân mih di yan, ăp ntil tơm tăm hao jêng, mô gĕh tu ndrŭng sa. Jêh mprơ, bu nơm tơm wâl ndjôt n’hoi, koah choah dak ta gir dơm bơh năp wâl, nchach ân biĕ ăp bu nuyh dăn dak. Nĕ jêng nau kan ndjôt nau way kal e. Nau rbŭn pâl dơi ndâk lah ăp bu nuyh tâm jă hăn ta n’hor dak tâm nchach dak. Ðah nau way mĭn lah biĕ âk, gĕh âk ngăn nau lap tât nĕ ăp bu nuyh ŭch ngăn bu nchach dak ân biĕ.

Ăp bu nuyh hăn ta n’hor dak tâm nchach ân biĕ dak

Bình Nhi (t.h)

2,382
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.