Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bok Wừu - Nênhs anh hungx tangr Phap sâuv angr Gia Lai

01/11/2018 14:22 G11T+7

Anh hungx Wưux (Bok Wưux) zos iz hur chor nênhs tiv zix ntơưv tsôngv box Têi Nguên hur ntu ntâus tangr Phap.

Đăk Đoa – kuz tsêr anh hungx Wưux hnuz nuôr

Zơưv zos nênhs Ba Na, shang shông 1905, ntơưv jos Đe Đoa, xar Đăk Sơ Mei, hênhx Đăk Đoa, xênhr Gia Lai. Nzuz tuz tros Phap tsinhz đêz angr, Wưux nzur môngl uô cach mangs. Shông 1939, zơưv zos iz hur chor nênhs môngl côngv phong tsox “Đêx angr sơưr tsênhk” tangr ntêl txir nênhx ntêl tuz tros. Tov kangz cach mangs hli Ziv tar, zơưv côngv cxiv tsang chinhr cuênx yaz, chênhr phangx, jeik uô hâux lưv kruôz ntuôl kruôz hu pêx xinhv. Zơưv mangl nênhs fêv ntêl 2 jas tangz sis tsir đhâu. Shông 1952, zơưv mangl tuz tros Phap ntêl jas 3, mangl nênhs fêv ntâus hênhr haz tuô tuôs… Shông 1956, zơưv lo Đangv, Têz qơưs khơưs Huân Chương Cuân công tiv oz haz côngz bê Anh hungx lưx lươngs vur trang pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

955
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.