Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bok Wừu – Bu nuyh nô dăch lơh Prăng ta neh Gia Lai

01/11/2018 14:22 G11T+7

Nô adăch Wừu (Bok Wừu) lah du huê bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh tâm bon lan ta Tây Nguyên ta nau tâm lơh tâm su ma Prăng.

Dak Ðoa – ntŏk deh nô adăch Wừu nar abaơ

Che lah bu nuyh bu nong Bah Na, deh năm 1905, ta bon Ðê Ðoa, xă Dak Sơ Mei, n’qual Dak Ðoa, n’gor Gia Lai. Yor ji khek ơm phung Prăng pit bri dak, Wừu ngăch tĕng kăch mạng. Năm 1939, che jêng du huê bu nuyh tâm ăp bu nuyh tĕng kơt nau kan “Bri dak dâk” lơh bu nhŭp ur nhŭp kon bư ka han. Jêh dơi tâm lơh kăch mạng khay Pham, che pah kan ndâk njêng bri bon mhe, ngăch prăl tâm nau pah kan, pôn mô ân bu gĭt bư nau kan ntĭm mbơh jă đă bu nuyh bon lan. Che tă bu nhŭp 2 tâ n’hanh nchuăt du klaih. Năm 1952, phung Prăng nhŭp che tâl 3, bu k’mhal n’hanh panh khĭt… Năm 1956, che dơi Ðảng, Bri dak jao ân Grat Ka han tâm lơh tâl bar n’hanh ntil nau kơp Nô adăch bu nuyh bon lan bư  ka han tâm lơh

Hồ Mai (t.h)

957
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.