Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Biên đaos sênhr chêr Y Brơm

05/11/2020 13:44 G11T+7

Y Brơm zos nghês sir haz biên đaos sênhr chêr Việt Nam. Zơưv zos minhx cxưx Ba Na, zus ntơưv jos Đak Hlah, xar Lơ Pang, hênhx Mang Yang, xênhr Gia Lai.

Nghês sir Pêx xinhv Y Brơm kra thanh niên cơưv sênhr chêr

Shông 1952, thâuv ntơư kror pur 12 shông, Y Brơm tưz nzur pâuz môngl cênhz cach mangx. môngl ntâus tsangv haz uô kangz ntơư lo môngl Kâuv têz cơưv shuv. Y Brơm zos lênhx nênhs xuz thơưx sangr tac haz thangv kra nghês thuôx sênhr chêr Têi Nguên. Tac phâmv muôr xuz thơưx ntơưv zơưv zos jăngx sênhr chêr Grul tuôv fov, lo sênhr chêr trâu shông 1958. Uô kangz lo cơưv tov Bắc Triều Tiên lus, zơưv cxiv tsang jăngx sênhr chêr đruôl Têi Nguên, tưz yênhx zos tiêt mux sênhr chêr Têi Nguên lo chox môngl sênhr chêr kangz ntux. Hur zus siv nênhx uô hâux lưv, zơưv zos tac jav ntơưv yênhxx châuv tac phâmv sênhr chêr lo jaiv hur têz qơưs, kangz ntux haz zos 1 hur 3 nghês sir sênhr chêr lo khơưs công bê Nghês sir Pêx xinhv xuz thơưx hlo nhoz 1984.

Shông 2001, zơưv lo khơưs Jaiv thươngv Têz qơưs trâu 3 tac phâmv: Sênhr chêr đruôl Têi Nguên, Sênhr chêr khiên, Sênhr chêr tuôr njaz mo puv cêr hli. Zơưv lo chor nghês sir sênhr chêr khơưs côngz bê “Tus nôngl ntâus ntơưx ntơưv Nghês thuôx sênhr chêr ntu yaz Têi nguên”. Nghês sir Y Brơm tangs siv nênhx trâu shông 2013.

Hồ Mai (t.h)

1,869
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.