Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh blau ntĭm k’dŏ Y Brơm

05/11/2020 13:44 G11T+7

Y Brơm jêng du huê gru n’hanh bu nuyh ntĭm k’dŏ Việt Nam. Che jêng bu nuyh bu nong Bahna, deh ta bon Dak Hlah, xă Lơ Pang, n’qual Mang Yang, n’gor Gia Lai.

Gru Bu nuyh bon lan Y Brơm ntĭm bu druh k’dŏ

Năm 1952, mhe tât 12 năm, Y Brơm lĕ gĭt tĕng kăch mạng, pah kan tâm lơh jêh rĭ dơi bu dă hăn ta mpeh Bắc nti săm bŭt. Y Brơm jêng du huê bu nuyh leo pah kan lor tâm nau kan ntĭm k’dŏ Tây Nguyên. Nau njêng k’dŏ ntơm dơi che njêng lah nau k’dŏ Ðât pháo, dơi mpơl k’dŏ ta năm 1958. Jêh dơi bu ntĭm ta Bắc Triều Tiên sĭt, che njêng nau K’dŏ gâr Tây Nguyên, jêng du ntil nau k’dŏ ta Tây Nguyên dơi bu ân hăn k’dŏ ta quốc tế. Tâm nau pah kan, che jêng bu nuyh njêng âk ntil nau k’dŏ dơi bu r’nê tâm bri dak, quốc tế n’hanh jêng du huê bu nuyh tâm 3 gru dơi moh kơp Gru Bu nuyh bon lan ntơm gĕh ta Việt Nam năm 1984.

Năm 2001, che dơi bu R’nê kơp tâm Bri dak đah nau njêng: K’dŏ gâr Tây Nguyên, K’dŏ khêl, K’dŏ juh ba măng ang khay. Che dơi ăp gru k’dŏ r’nê moh jêng “Bu nuyh tơm leo pah kan tâm nau kan K’dŏ kăl e Tây Nguyên”. Gru Y Brơm khĭt năm 2013.

Hồ Mai (t.h)

1,863
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.