Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bêr Văn Đanx

30/05/2019 13:39 G5T+7

Anh hungx Bêr Văn Đanx, minhx cxưx Nduôr, zus shông 1931 nhoz xar Quang Vinh, hênhx Phucx Hoax, xênhr Cao Băngx. Hli 1/1949, đôngx chir xung phong môngl uô bôs đôis, môngl ntâu chiênr jix.

Ar tsov tuôs anh jungr ntơưv đôngx chir Bêr Văn Đanx hur chiênr jix tưz zos suôz hu tangs nro mătx tsâns cuz saz môngl tuô nênhs fêv

Hur chiênr jix txâux tsaz shông 1953 - 1954, Bêr Văn Đanx zos xang xur tiêuv đoanx. Bêr Văn Đanx jungr camv hlang đhâu langx muôs txưr ntơưv đix, xang xur lus muôx kangz hâu ntơưv tsuô đais đôis huv six, mênhx pêv. Hur iz jas đix phanv cich Mươngx Pôx, đais đôis mangl pôngz ntâu, Bêr Văn Đanx tưz mangl moz. Iz trăngz trung liên ntơưv đơn vis xas thuv tuôs lơưv. Trăngz fov trung liên ntơưv fôngx zưl chiênr đâur Chu Văn Pux tưz tsi tâu tuô lo viv tsi tâu muôx qơư nhang fov, tsi cxơưx Bêr Văn Đanx đha njol môngl tuôr 2 tus tơư fov tso sâuv zus xuz pưs haz hu tuô. Đôngx chir Pux tsinhv xangv njol têk Bêr Văn Đanx tưz has: “Nênhs fêv tov ntêx, đôngx chir hlu cur mas tuô puôz tuôs môngl”. Đôngx chir Pux jơưv nar jos nhiv fov tsuô pangz nênhs fêv tuô kâul yênhx tus. Nênhs fêv pôngz plil tangs tso têk tsir, jas phanv cich nuôr ntơưv chor nênhs fêv mangl lur. Thâuv muôz zus chêr uô qơư nhangz fov, đôngx chir Bêr Văn Đanx mangl oz kror moz haz haz tưz tuôs thâuv oz cxeik têk tsinhv tuôr tơư fov nhangz đrênhk sâuv zus xuz pưs.

Hồ Mai (t.h)

937
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.