Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cưs yuôx Sô Lây Tăng - lênhx nhuôs ưu tur ntơưv Tây Nguyên

17/12/2020 09:30 G12T+7

Sô Lây Tăng bê tas hu uô A Tăng, zus shông 1937, minhx cxưx Giẻ Triêng, kuz tsêr nhoz jos Nú Vai, xar Đăk Nú, hênhx Đăk Glei, xênhr Kon Tum.

Zơưv Sô Lây Tăng oz nav txir

Thâuv zâu, zơưv lo canr bôx cach mangx muôz yuôx hâuk khu moz jông. Txix ntơư zơưv tưz zos nênhs xang xur mông, hu pêx xinhv jos Nú Vai môngl cênhz cach mangx. Phong tsox tir Pháp ntơưv Đắk Glei phuôv tsangr sei, zơưv lus hoax đôngs hur ban xur mông cach mangx Đắk Glei, môngl côngv ntâu chuôv ntâus lux zâu. Uô kangz, zơuv môngl Kâuv têz cơưv tsêr thiêur sinh cuân haz lo njiz Lâul Hồ trâu nuz Têz qơưs Thiêur nhi 1/6/1955. Zơưv tsinhr xangr uô li changs li uô lo cưs yuôx coz chia khu moz trâu pux tuz nhuôs jêx jos. Viv li, zơưv tưz môngl cơưv haz cơưv tar Đaix hocx Y Hà Nội. Sô Lây Tăng zos bê zơưv tưx hu thâuv tror lus kuz tsêr uô kangz cơưv tar. Zơưv môngl ntâus tsangv tir Mỹ, khu moz trâu tsôngv box, uô hâux lưv kruôz ntuôl, tir moz pơưk, moz kul... Shông 1974, zơưv tuôx Kon Tum môngl đhâu ntâu mênhx hâu haz tưz uô Bir thư Xênhr wiv Kon Tum shông 1991. Sô Lây Tăng lo hu uô "Nênhs lâul jêx jos Tây Nguyên" viv trâu saz tu đăngs jul luz nênhx cxuô minhx cxưx hur xênhr; chox Kon Tum hlang đhâu iz luz xênhr pluôs, ziv nuz ziv phuôv tsangr.  

Hồ Mai (t.h)

4,571
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.