Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bắc Bộ phủ - biêuv trưng ntơưv tinh thânx cach mangx sơưr ntâus tsangv

05/09/2021 14:36 G9T+7

Bắc Bộ phủ zos luz tsêr oz cxênhx tiz nênhs nhoz xur 12 đrôngl Ngô Quyền, Hà Nội. Hur Cach mangx hli Ziv, nuz tangs nro sơưr ntâus tsangv ntơưv Hà Nội (19/8/1945), lưx lươngs Việt Minh cênhz Pêx xinhv Hà Nội tưz sơưr ntâus tsangv haz tsinhz lo luz tsêr nuôr.

Uô kangz Cach mangx hli Ziv shông 1945, Tsuv tinhx Hồ Chí Minh haz Chính phủ ntu yaz Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lus uô hâux lưv ntơưv nuôr môngl txus nuz tangs nro têz qơưs ntâus tsangv. Hur nôngz nhôngz nuôr, luz tsêr lo hlôngr bê hu Bắc Bộ phủ..

Pêx xinhv Hà Nội tsinhz Bắc Bộ phủ 19/8/1945. Ảnh: Tư liệu

Lus đruôl luz tsêr

Nhoz kror qơư luz tsêr Bắc Bộ phủ, txix thêr civ 18 tưz muôx iz toax lâux saz, tsuz hinhx 5 tus jăngx chia tsưr Trịnh su langx khav hu uô “Lầu Ngũ Long”. Txus thêr civ 19, tsêr mangx poz kâul, mas luz tsuôx Báo Ân (tsinhv hu tsuôx Quan Thượng) lo cxiv tsang hlôngr kror qơư ntơư. Kangz thêr civ 19, nênhs fêv Pháp tsinhz nhoz Hà Nội tưz cxuôv hav tsuôx chia cxiv tsang tsêr dinh trâu nov Cangr făngz Bắc Kỳ nhoz. Uô kangz Nhật ntâus Pháp (9/3/1945), luz tsêr nuôr lo hlôngr uô Phủ Khâm sai Bắc Kỳ.

Kror qơư tơưk tsangv jas ntâus tsangv anh jungr

Krêz thơưx tangs têz qơưs ntâus tsangv, nuz 20/12/1946 ntơưv nuôr tưz tơưk tsangv iz chuôv ntâus ntơưv iz đaix đôix Vệ quốc pangz por vêv Bắc Bộ phủ haz tuz trok Pháp muôx yêz tăng pangz. Nuôr zos chuôv ntâus hênhr yangx hlo haz grul ntêr hlo krêz thơưx tangs Têz qơưs ntâus tsangv, tưz zos iz biêuv tươngs ntơưv tinh thânx “Tuôs trâu Têz qơưs muôx tơưv” ntơưv Thăng Long - Hà Nội anh hungx hur ntu Hồ Chí Minh. Xâuk kangz tsangv trok Đông Dương (1954), Bắc Bộ phủ lo khu đuô haz tưz zos Tsêr kruô Chính phủ. Shông 2005, Bắc Bộ phủ lo cênhz đreiv ji tich lus đruôl cach mangx.

Bắc Bộ phủ lo khu đuô haz tưz zos Tsêr kruô Chính phuv. Ảnh: Tư liệu

Biêuv trưng ntơưv tinh thânx sơưr ntâus tsangv

Bắc Bộ phủ txix muax thu Cach mangx 1945 tưz môngl trâu lus đruôl xưs li iz biêuv trưng trâu sơưr ntâus tsangv ntơưv minhx cxưx Việt Nam tsinhz haz por vêv chei uô nênhx hur độc lập, tự do, tax tul. Nuôr tưz zos công trinhx muôx grê tiv zix lus ciênr truc Đông Dương grang phong cach châu Âu, lus qơư nhoz haz uô haux lưv ntơưv Tsuv tinhx Hồ Chí Minh hur chor nuz xuz thơưx ntơưv têz qơưs Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lus jas ntâus tsangv ntơưv tuz trok haz pêx xinhv thuv đô anh hungx, krêz thơưx jas ntâus tsangv vêv têz qơưs vir đaix ntơưv minhx cxưx-lo yangx côngz zos ji tich lus đruôl-văn hoar cxênhx têz qơưs.

Bảo Ngọc

505
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.