Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bắc Bộ phủ - nau têl uĕh bơh nau janh tâm lơh kách mạng

05/09/2021 14:36 G9T+7

Bắc Bộ phủ lah du rplay wâl bar tâng ta mrô 12 trong Ngô Quyền, Hà Nội. Ta Kách mạng khay Pham, nar Hà Nội lĕ r'ngôch dâk tâm lơh (19/8/1945), phung ka han Việt Minh n'hanh ma Bu nuyh bon lan Hà Nội lĕ tât lơh n'hanh pit sŏk wâl aơ.

Jêh Kách mạng khay Pham năm 1945, Kô ruanh Hồ Chí Minh n'hanh Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Kộng hòa pah kan ta aơ tât nar lam bri dak dơi tâm lơh. Ta mông nar aơ, wâl aơ dơi bu r'gâl săk moh jêng Bắc Bộ phủ.

Bu nuyh bon lan Hà Nội lơh sŏk Bắc Bộ phủ lơ 19/8/1945. Ảnh: Tư liệu

Nau n'kôch rplay wâl

Ta ntŭk wâl Bắc Bộ phủ, ntơm thế kỉ 18 lĕ gĕh du rplay wâl prêh, dơi bu nkra 5 mlâm kir gơi kô ruanh Trịnh gŭ r'lu moh lah "Lầu Ngũ Long". Tât thế kỉ 19, lầu rhŭk, nĕ wâl brah kon yhơng Báo Ân (hôm dơi bu moh lah wâl brah kon yhơng Quan Thượng) dơi bu nkra ta aơ. Lôch thế kỉ 19, phung Prăng pit Hà Nội lơh iơh mpông wâl brah ko yhơng gơi nkra tư dinh ân Thống sứ Bắc Kỳ gŭ. Jêh dơi Nhật lơh Prăng (9/3/1945), rplay wâl aơ dơi bu r'gâl săk moh jêng Phủ Khâm sai Bắc Kỳ.

Ntŭk ndâk nau tâm lơh mô klach khĭt

Ntơm ndâk nar lam bri dak dâk tâm lơh, lơ 20/12/1946 ta aơ lĕ dơi bu ndâk nau tâm lơh đah đại đội Vệ quốc đoàn mât Bắc Bộ phủ n'hanh ka han Prăng gĕh rdeh sar. Aơ jêng tâ tâm lơh gĕh âk bu nuyh khĭt n'hanh jŏ ngăn ngên ntơm ndâk nau kan Lam bri dak dâk tâm lơh, jêng nau mpơl nau n'hanh nuih n'hâm "Mô klach khĭt gơi sŏk tay neh ntu Bri dak bu pit" bơh Thăng Long - Hà Nội ta mông năm Hồ Chí Minh. Jêh tâm lơh ta Ðông Dương (1954), Bắc Bộ phủ dơi bu nkra tay n'hanh jêng wâl wơt bu năch tât hăn khâl bơh Chính phủ. Bắc Bộ phủ dơi bu r'nglăp đah ndơ têl kăl e kách mạng.

Bắc Bộ phủ dơi bu nkra tay n'hanh jêng wâl wơt bu năch tât hăn khâl bơh Chính phủ. Ảnh: Tư liệu

Nau têl uĕh bơh nau janh tâm lơh

Bắc Bộ phủ ntơm yăn thu Kách mạng 1945 lĕ lăp tâm nau rêh tâm ban nau têl uĕh mpơl nau ma mpeh neh ntu gĕh nau kan tâm bơh bu nong Việt Nam pĭt n'hanh mât nau dơi rêh tâm nau pah kan êng, dah ŭch pah kan, gĕh nau rêh đăp mpăn. Aơ jêng du rplay wâl gĕh nau nkra uĕh ta Ðông Dương tĕng kơt ngih wâl châu Âu, sĭt ta ntŭk gŭ n'hanh ntŭk pah kan bơh Hồ Chí Minh ta ăp nar tơm bri dak Việt Nam Dân chủ Kộng hòa, nau n'kôch tâm lơh bơh bu nuyh bon lan n'hanh ka han thủ đô, tơm ndâk nau tâm lơh têh mât bri dak bơh bu nong - dơi r'nê jêng ntŭk têl nau kăl e - nau way tâm Bri dak.

Bảo Ngọc

502
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.