Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Y Ni Ksơr

14/01/2021 09:48 G1T+7

Đaix tar Y Ni Ksơr bê tas hu Y Klăp Ksơr (1945-1998), minhx cxưx J’rai, kuz tsêr nhoz jos Bông, xar Ea Rmor, hênhx Krông Pa, xênhr Gia Lai. Zơưv môngl uô cach mangx thâuv muôx 15 shông.

Đaix tar lâul Y Ni Ksơr haz chuôz zis

Hur ntu ntâus tsangv tir Mỹ, Y Ni Ksơr zos canr bôx ntơưv Ban an ninh B3 Tây Nguyên. Zơưv lo kra cơưv baix banv ntơưv trung câp an ninh, yangz shuv tov Liên Xô kuz haz chor lơp yangz shuv hâux lưv tinhx bor, lir luâns tsinhz chei... Uô kangz zaiv phongr, Đaix tar Y Nir Ksơr uô Phor Jamr đôc, Trươngv Ban An ninh Công an xênhr Đăk Lăk. Tnagss nro ntu uô hâux lưv, chiênr đâur, Đaix tar Y Ni Ksơr tưz muôx ntâu thanhx tich, chiênr công xuât săc hur hâux lưv kruôz ntuôl, trâu saz kruôz ntuôl phat đôngs cuânx chungr por vêv an ninh jêx jos haz đâur tranh phangx, tangr nênhs fêv. Đaix tar Y Ni Ksơr trưx tiêp môngl, chiv hui ntâu chuên anr, ntâus chuôv, ntâus lơưr cxuô pangz Fulro muôx vur trang ngoan côr, saz fêv trâu pêx xinhv jêx jos. Uô kangz su lâul, viv mangl moz khu tsi lo, zơưv tưz pôngz shông 1998. Zơưv lo Têz qơưs khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv shông 1980, Huân chương Khangr chiênr hangx Oz. Zơưv luz bê lo hu trâu iz txux cêr ntơưv đrôngl Buôn Ma Thuột.

Hồ Mai (t.h)

173
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.