Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Y Bih Alêô

21/02/2019 10:00 G2T+7

Y Bih Alêô shang shông 1901 ntơưv Buôn Niêng, xar Ea Nuôl, thix xar Buôn Ma Thuôx (nhis hnuôr zos đrôngl Buôn Ma Thuôx). Zơưv zos iz tus trir thưc nênhs Ê đê, lo nênhs Phangz Cir kruôz kra ntơưv Tsêr cơưv cxênhx I Phap – Đê.

Shuv xinhz hơưv phênhv nzang anh hungx Y Bih Alêô ntơưv buôn Drây H’ling, xar Hoax Xuân, đrôngl Buôn Ma Thuôx

Zơưv tưz môngl côngv phong tsox ntâus tsangv zos Y Jut haz Y Ut chox kra ntâus Phangz Cir. Uô kangz zơưv uô nênhs cxeik lus tsuô Phangz Cir. Pôngz saz tsuô txux mông uô nô lês, zơưv tir lus cxênhx saz, tsi môngl tuô chor jas biêuv tinhx tangr sưu cao, thêr nhangr haz mangl uô tưx. Hur tsêr tưx, lo chor nênhs côngs sanv mangl ntês has kra mas thâuv uô tưx tangs lus zơưv môngl hoatx đôngs tsuô Viêtx Minh. Hli 3/1945, thâuv Nhâts đaov chinhr Phangz Cir, zơưv tror lus jêx jos côngv uô Măts trâns Viêtx Minh ntơưv trôngx qơư. Thâuv Nhâts sưz, zơưv cênhz iz cxa nhân sir kruôz hu pêx xinhv miênx Thươngs tsinhz tuôr chor cơ sơv hanhx chinhr haz cuân sưs ntơưv Phangz Cir cưs Nhâts tsês chia haz môngl côngv wiv ban hanhx chanhr yaz. Tiêuv đoanx Cưur Têz qơưs Cuân Đăk Lăk zos zơưv chiv hui tưz ntâus ntâu chuôv lux sâuv cao nguên. Shông 1946 tuz tros Phangz Cir tror kangz tsinhz chor đrôngl haz thix xar lux nhoz Têi Nguên. Zơưv mangl ntêl viv môngl cênhz Viêtx Minh, mangl trâu txiv cơư. Hli 10-1960, Y Bih Alêô chox kra Phong tsox minhx cxưx tưx trix Têi Nguên, tưz zos iz phênhv ntơưv Măts trâns Minhx cxưx zaiv phongr miênx Nam Viêtx Nam. Uô kangz shông 1975, zơưv hoatx đôngs côngz txux Măts trâns ntơưv Têi Nguên. Zơưv tuôs shông 1987. Đangv, Têz qơưs tưz khơưs tsuô Y Bih Alêô  ntâu phênhv hnuz yangx côngz…

Hồ Mai (t.h)

1,312
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.