Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô adăch Y Bih Alêô

21/02/2019 10:00 G2T+7

Y Bih Alêô deh năm 1901 ta Bon Niêng, xă Ea Nuôl, bon jê Buôn Ma Thuột (abaơ lah bon têh Buôn Ma Thuột). Che lah du huê bu nuyh R’đe gĕh âk nau blau, dơi bu nuyh Prăng nti ta Wâl sam bŭt gưl I Prăng-R’đe.

Kon se nti sam bŭt hăn chop khâl môch nô adăch Y Bih Alêô ta bon Drây H’ling, xă Hòa Xuân, Bon têh Buôn Ma Thuột

Che tă tĕng tâm lơh yor Y Jut n’hanh Y Ut leo gơi lơh pung Prăng. Jêh rĭ, che bư bu nuyh rblang nau ngơi ma Prăng. Ji nuih yor bu nong păng bu bư mô uĕh, che mô iăt nau bu ka lơ gai, mô hăn lơh bu tâm dông tâm su, sŏk âk prăk bon lan n’hanh nô nau nhŭp krŭng kon bu nuyh. Tâm ndrung, dơi ăp bu nuyh cộng sản krŭng ndrel păng ntĭm lah nĕ jêh thơ luh tâm ndrung che hăn pah kan ma Việt Minh. Khay 3/1945, jêh Nhật dơi lơh Prăng, che sĭt tâm bon pah kan Việt Minh tâm n’gor. Jêh Nhật yơr di dăn rlu mô hôm dơi lơh, che n’hanh ăp ka han jă đă bu nuyh bon lan mpeh Thương pit wâl kan n’hanh ăp mpôih ka han Prăng yor Nhật ntlơi n’hanh pah kan ủy ban hành chính lâm thời. Tiểu đoàn Cứu Quốc Quán Dak Lak yor che leo lĕ lơh âk ntŏk ta cao nguyên. Năm 1946 ka han Prăng lơh sŏk lơi ăp bon jê n’hanh bon têh tâm Tây Nguyên. Che bu nhŭp yor tĕng Việt Minh, phat dôih nhŭp krŭng tâm ndrung. Khay 10 – 1960, Y Bih Alêô ndjôt bôk nau kan bu nong uănh gai êng ta Tây Nguyên, kơp lah du mpeh Mặt trận Bu Nong lơh sŏk bri dak mpeh Nam Việt Nam. Jêh năm 1975, che pah kan ta Mặt trận Tây Nguyên. Che roh năm 1987. Ðảng, Bri dak lĕ kơp rnê Y Bih Alêô ăp ntil ndơ…

Hồ Mai (t.h)

1,715
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.