Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hùng Y Bih Alêô

21/02/2019 10:00 G2T+7

Y Bih Alêô sinh năm 1901 tại Buôn Niêng, xã Ea Nuôl, thị xã Buôn Ma Thuột (nay là thành phố Buôn Ma Thuột). Ông là một trí thức người Ê đê, được người Pháp đào tạo tại Trường tiểu học Pháp–Đê.

Học sinh thăm viếng phần mộ anh hùng Y Bih Alêô tại buôn Drây H'ling, xã Hòa Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột

Ông từng tham gia phong trào đấu tranh do Y Jút và Y Út lãnh đạo chống lại người Pháp. Sau đó, ông làm thông ngôn cho Pháp. Bất bình với số phận của một dân tộc nô lệ, ông chống lệnh cấp trên, không tham gia đàn áp các cuộc biểu tình chống sưu cao, thuế nặng và bị cầm tù. Trong tù, được những người cộng sản cùng bị bắt giác ngộ nên khi ra tù ông chuyển sang hoạt động cho Việt Minh. Tháng 3/1945, khi Nhật đảo chính Pháp, ông trở về làng tham gia Mặt trận Việt Minh tại địa phương. Khi Nhật đầu hàng, ông cùng một số nhân sỹ hô hào người dân miền Thượng chiếm đóng các cơ sở hành chánh và quân sự của Pháp do Nhật để lại và tham gia những ủy ban hành chánh lâm thời. Tiểu đoàn Cứu Quốc Quân Đắk Lắk do ông chỉ huy đã tham gia nhiều trận đánh lớn trên cao nguyên. Năm 1946 quân Pháp lần lượt chiếm lại những thành phố và thị xã lớn ở Tây Nguyên. Ông bị bắt vì theo Việt Minh, tuyên án tù giam. Tháng 10/1960, Y Bih Alêô lãnh đạo Phong trào dân tộc tự trị Tây Nguyên, cũng là một bộ phận của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Sau năm 1975, ông hoạt động công tác Mặt trận tại Tây Nguyên. Ông mất năm 1987. Đảng, Nhà nước đã trao tặng Y Bih Alêô  nhiều phần thưởng cao quý…

Hồ Mai (t.h)

1,714
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.