Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Trương Hữu Dem

03/10/2019 10:24 G10T+7

Wa Trương Hữu Dem deh năm 1931, bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Minh Tâm, n'qual Nguyên Bình, n'gor Cao Bằng. Che lăp bư ka han ta khay 1/1954. Ntơm năm 1966, che pah kan, tâm lơh ta trong Hồ Chí Minh.

​​​​​

Cao Bằng-ntŏk deh bơh âk Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh Tày, Nùng

Ta tâ tâm lơh tâm bơh pĭt N'har bri mpeh Bắc khay 2/1979, Trương Hữu Dem lĕ ma nau janh, gĕh âk nau mĭn blau, nsrôih tâm lơh lĕ nuih n'hâm gơi mât chiă bri dak, panh khĭt 125 ka han bu, sŏk du mlâm cối 82 mm, 1 ĐKZ 82mm, 2 B-40, 4 thung grăp phao. Mhe ji kop khă nĕ saơ ka han bu lơh pit neh ntu tâm xă, che nsrôih jă đă bu nuyh bon lan gŭ du ntŏk tâm lơh mô dơi du nchuăt ôh. Che tĕng lih li ka han bu, uănh ntŏk uĕh panh khĭt dăch tât 100 ka han bu. Lah grăp phao hôm e iê, ăp tâ panh Trương Hữu Dem joi bu nuyh kô ruanh, bu nuyh ndjôt đại liên, phao cối panh, panh khĭt 24 ka han bu. Tât măng, che hăn ta ntŏk ka han bu tă khĭt gơi sŏk phao bu, gĕh sŏk du mlâm cối, du mlâm đại liên n'hanh 4 thung grăp phao ndjôt sĭt ân ma ka han he dŏng tâm lơh tay đah ka han bu...

Hồ Mai (t.h)

888
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.