Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Trinhs Trongs Thâps

26/09/2019 09:21 G9T+7

Đôngx chir Trinhs Trongs Thâps zus shông 1951, minhx cxưx Langs, kuz tsêr nhoz xar Cai Lôs, hênhx Quangv Hoax, xênhr Cao Băngx, môngl uô tuz tros hli 8/1969.

Anh hungx Lưx lươngs vur trang Pêx xinhv Trinhs Tsongs Thâps

Txix kangz shông 1969 txus hli 2 shông 1973, Trinhs Trongs Thâps môngl ntâus tsangv tov chiênr trươngx Los Tsuôs, đăngs nuv tưs zơưv tưz uô tar jông. Thâuv trưx tiêp ntâus chuôv, đôngx chir tưz uô thơưx chox tiêuv đôis hlang đhâu cxuô phiv liv, trâu saz ntâus nênhs fêv tsơưv tas nênhs fêv chôngz yangx ntâu jas tangs sis por lênhx ntâus tir, tuôr truôx đrênhk qơư tsangv tros, uô lo ntâu chiênr công jông yangx. Đôngx chir iz lênhx tưz tuô lo 44 tus nênhs fêv, chiv hui tiêuv đôis tuô jê 200 tus nênhs fêv. Hur oz shông 1972 haz 1973, thâuv uô hâux lưv thâux hangx huv pangz tsuô ntâus tsangv, nhiar nhis tơưv tsêr shuv tsangr yêz, tsinhr yangr yêz tâul cêr haz mangl nênhs fêv ntâus hênhr yangx, tangz sis đôngx chir tưz sir jul uô tar đăngs nuv, jas tưs, cuir tưs tưz uô lo yangx keiz chiv tiêu lo zos. Đôngx chir lo kruôs txuôs yêz jông, sir por trox xăng, yangr yêz an toanx...

Hồ Mai (t.h)

1,351
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.