Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Trịnh Trọng Thập

26/09/2019 09:21 G9T+7

Wa Trịnh Trọng Thập deh năm 1951, bu nong Nùng, ntŏk deh ta xă Cai Lộ, n’qual Quảng Hòa, n’gor Cao Bằng, lăp bư ka han khay 8/1969.

Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh Trịnh Trọng Thập

Ntơm lôch năm 1969 tât khay 2 năm 1973, Trịnh Trọng Thập hăn tâm lơh ta bri dak Lào, ăp ntil nau pah kan bu jao dơi wa kan jêh uĕh. Lah dôl ma tâm lơh, wa leo trong oh nô ka han nsrôih nau jêr jŏk, mô klach khĭt lơh ka han bu âk rlau ka han he mô klach rĭ aơ, mô ân bu pit neh ntu, gĕh âk nau uĕh nau blau tâm nau tâm lơh tâm su. Kơp êng wa lĕ panh khĭt 44 ka han bu, ntĭm gai oh nô ka han tâm lơh panh khĭt dăch tât 200 rhiăng bu nuyh ka han bu. Tâm năm 1972 n’hanh 1973, dôl ma pah kan rdeng drăp ndơ hăn tâm lơh, khă mhe blau bĭt rdeh, way rdeng ndơ hăn rŏ trong n’hanh ka han bu lơh, khă ne wa nsrôih pah kan ân lôch nau kan bri dak jao, ăp tâ, ăp khay dơi pah kan jêh uĕh nau kan bu jao. Wa dơi bu r’nê tâm nau kan mât mray rdeh uĕh, têm nkrem dak ŭnh, bĭt rdeh ân uĕh…

Hồ Mai (t.h)

722
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.