Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Triêus Xuân Tâng

12/09/2019 15:37 G9T+7

Triêus Xuân Tâng zus shông 1946, minhx cxưx Langs, kuz tsêr xar Quôc Dân, hênhx Quangv Uyên, xênhr Cao Băngx. Txix shông 1967 txus shông 1973, tix lâul môngl pangz Los Tsuôs cxiv tsang cơ sơv cach mangs ntơưv xênhr Luông Pha - Bang.

Anh hungx Lưx lươngs vur trang Pêx xinhv Triêus Xuân Tâng thangv kra lus truênx thôngr tuz tros cênhz tuz tros hluôs Lưr đoanx 82 (Cuân khu 2)

Tangz sis điêux ciêns hoax đôngs muôx ntâu phiv liv, txov nhev, tix lâul por lênhx saz ntêr nhoz cênhz đêx angr, tiz nênhs, kruôz ntuôl kruôz hu pêx xinhv môngl côngv cênhz mangs. Tix lâul cơưv shuv pâuz lus Los Tsuôs, txangr jê pêx xinhv chia kruôz ntuôl kruôz kra pêx xinhv lo pêx xinhv njênhl nhiav. Cênhz canr bôs trôngx qơư, tix lâul tưz cxiv tsang lo cơ sơv cach mangs ntơưv 10 xar, kra 7 canr bôs. Hur ntâus tsangv, tix lâul muôx tsưr ziv, jungr camv, chiv hui trung đôis tuô yangx 100 tus nênhs fêv, tix lâul iz lênhx tuô lo 26 lênhx. Shông 1968, tix lâul cênhz iz tus chiênr sir môngl cxiv tsang cơ sơv cach mangs nhoz Băc Huôis Nhang mas mangl lôs, nênhs fêv cxov ntâus, đôngx đôis mangl tuô tuôs, tix lâul tuô lo 8 tus nênhs fêv. Thâuv tsir, tix lâul âur lo tuz tros tuôs lus lol muôx qơư. Shông 1972, chuôv ntâu Phu Đăm, tix lâul chiv hui pangz tsinhv ntâus tsuô kror qơư nênhs fêv nhoz, tuô sơv chiv hui, chia muôx điêux ciêns tsuô đơn vis môngl tuô iz đais đôis ntơưv nênhs fêv… Shông 1973, Triêus Xuân Tâng lo khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs vur trang Pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

720
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.