Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Triệu Xuân Tâng

12/09/2019 15:37 G9T+7

Triệu Xuân Tâng deh năm 1946, bu nong Nùng, ntŏk deh ta xă Quốc Dân, n’qual Quảng Uyên, n’gor Cao Bằng. Ntơm năm 1967 tât năm 1973, nô pah kan kơl Lào bư ntŏk kan kăch mạng ta n’gor Luông Pha – Bang.

Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh Triệu Xuân Tâng n'kôh nau way tâm lơh tâm su kăl e đah ka han ndăm Lữ đoàn 82 (Quân khu 2)

Khă nau pah kan aơ gĕh âk nau jêr, nau r’ganh, nau tâm lơh tâm su, nô nsrôih kan, dơh dăch đah Bu nuyh bon lan, mbơh hưn bu nuyh bon lan tĕng kăch mạng. Nô blau ngơi nau Lào, gơi nơih dơh dăch bon lan mbơh ntĭm Bu nuyh bon lan ân uĕh, dơi bu nuyh bon lan iăt rŏng. Pah kan ndrel ma ka Lào, nô lĕ ndâk bư ntŏk kan kăch mạng ta 10 xă, ntĭm 7 kan bộ. Ta nau tâm lơh tâm su, nô gĕh âk ngăn nau blau mĭn, mô klach khĭt, ntĭm gai mpôih ka han panh khĭt 100 ka han bu, kơp êng nô panh khĭt gĕh 26 nuyh. Năm 1968, nô ndrel ma du huê ka han hăn bư ntŏk kan kăch mạng ta Bắc Huội Nhang lah ka han bu gĭt, bu n’king panh, băl păng khĭt, nô panh khĭt 8 nuyh ka han bu. Jêh kdŭn, nô bă băl păng khĭt bu panh sĭt ntâp ân uĕh. Năm 1972, ta tâ tâm lơh Phù Ðăm, nô ntĭm gai ka han panh gĭt âk ka han bu dôl gŭ tâm mpôih, gơi ka han he dâk lơh ân gĭt lĕ ka han bu tâm đại đại… Năm 1973, Triệu Xuân Tâng dơi kơp nau r’nê moh Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh.

Hồ Mai (t.h)

726
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.