Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Triêus Văn Baor

19/09/2019 09:53 G9T+7

Triêus Văn Baor zus shông 1932, minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Trir Viênr, hênhx Trungx Khanhr, xênhr Cao Băngx. 14 shông, zơưv xang xur ntơưv trôngx qơư, tsơưv tangs hnuz tangs mo tưz đamv bov hâux lưv xang ntâuz ntơưr cxix cxuô, huv six.

Shênhv jông gâux nhoz hênhx Trungx Khanhr-kuz tsêr ntơưv Anh hungx Lưx lươngs vur trang Pêx xinhv Triêus Văn Baor hnuz hnuôr

Shông 1948, zơưv môngl uô công an xung phong ntơưv xênhr, cênhz jân cuân cua vcamv phar qox, txar hluô điêns thoais, uô ntâu phiv liv tsuô nênhs fêv. Shông 1950, zơưv môngl uô tuz tros, uô iz lênhx chiênr sir xur mông caz njê, jungr camv, hlang đhâu ntâu thưv thach khôc liêts, đamv bov xur mông thông đrăngx đrênhk. Shông 1952, hur já tuô đônx La-ri-vê Băc Ninh, hur tinhx thêr cêr hluô xur mông mangl tu, mênhs lênhs tsuv lo xang môngl sei, zơưv caz njê, jungr camv xuôl ndâux tuv oz tol hâur hluô uô qơư txuôl tsuô pangx tênhz tênhz môngl đhâu chia xang xur mông hur muôs txưr zang chuôs nangs zang... Shông 1956, Triêus Văn Baor lo khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs vur trang Pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

1,249
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.