Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Tòng Văn Chô

13/08/2020 14:35 G8T+7

Tòng Văn Chô deh năm 1955, bu nong Thái ta bản Pom Bó, xă Mường Cang, n'qual Than Uyên, n'gor Lai Châu. Lơ 2/9/1976, che lăp mrô bư ka han ta Trung đoàn 254, ka han tâm bon lan ta n'gor Hoàng Liên Sơn (abaơ lah Mpôih ka han Ntĭm gai Nau tâm lơh n'gor Lào Cai, ndâk nkra mpôih ta xă Bản Lầu, Mường Khương (Lào Cai).

Nô hăt janh Phung ka han tâm lơh Tòng Văn Chô n'hanh ma ur păng Hoàng Thị Lại

Ta tâ tâm lơh ma phung pit neh ntu bri dak khay 2/1979, Tòng Văn Chô lĕ nuih janh, gĕh âk nau mĭn pah kan uĕh, mô klach khĭt, lĕ n'hâm suan tâm lơh, panh khĭt âk bu nuyh ka han bu. Tâm nĕ gĕh tâ tâm lơh ta lơ 21/2/1979, mpôih ka han khăn păng hăn ta ntŭk prêh 393. Ka han bu lơh panh dŭt âk, ka han tâm lơh rŏ reh panh lơh mpôih ka han he. Yor bu n'chjŭn, khă nĕ păng gŭ kâp ka han bu tât êp mơ panh, klŭp play găr nat. Ta tâ tâm lơh aơ, che gĕh panh khĭt 31 nuyh ka han bu, sâm kơl n'hanh ma ăp mpôl băl ka han lơh ka han bu du nchuăt. Tòng Văn Chô dơi bu r'nê nau moh Ka han janh tâm lơh mât chiă bri dak, Nô hăt janh Phung ka han tâm lơh Bu nuyh bon lan...

Hồ Mai (t.h)

974
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.