Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Siu Blêh

04/08/2021 10:55 G8T+7

Siu Blêh deh năm 1944, bu nuyh bu nong Jrai, ntŭk deh ta xă Ia Lang, n'qual Ðức Cơ (Gia Lai), pah kan ma kăch mạng năm 1963.

Ddrăp ndơ dŏng tâm lơh kăl e bơh nô hăt janh Siu Blêh dơi mpôl băl mât mray

Che tă pah kan bư đội viên đội du kích, xă đội trưởng, kan bộ mbơh ntĭm nau tâm lơh bơh n'qual n'hanh ka han tâm lơh ta n'gor... Ta ăp ntil nau pah kan, che nsrôih găn nau jêr, blau nau mĭn tâm lơh, mô klach khĭt, gĕh nau mĭn, pah kan lôch uĕh ăp ntil nau kan bu jao. Ntơm năm 1963 - 1969, che tâm lơh gĕh 623 tâ, panh khĭt n'hanh panh sôt săk jăn gĕh 143 nuyh ka han bu, nhŭp rêh 30 nuyh ka han bu, panh ŭnh sa 2 mlâm rdeh sar, 7 rdeh thép, 6 rdeh GMC, panh tŭp 6 mlâm rdeh mpăr... Ntơm năm 1969 - 1976, che pah kan mbơh ntĭm nô nau tâm lơh ta n'qual n'hanh đội pah kan n'gor. Che ntĭm gai ka han tâm lơh du kích n'hanh ndâk njêng mpôih, mbơh ntĭm Bu nuyh bon lan bơh pĭt trong 19, mpeh Manng Yang, tây Nam n'qual Cư Prông dâk tâm lơh, n'gang nau mĭn m'hĭk "pit lĕ neh ntu" tă bơh ka han bu. Jêh dơi tâm lơh ta mpeh Nam, che pah kan tay ta ăp n'qual tâm n'gor, jă đă bu nuyh bon lan ndâk njêng mpôih, joi lơh Fulro. Khay 7/1976, che gĕh phung Fulro panh khĭt. Năm 1994, Siu Blêh dơi Bri dak kơp r'nê nau moh Nô hăt janh Phung ka han tâm lơh Bu nuyh bon lan. Baơ gĕh âk trong, ngih wâl, wâl săm bŭt ta Tây Nguyên dơi bu moh che.

Hồ Mai (t.h)

428
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.