Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Phan Thanh Quyêt

15/08/2019 15:08 G8T+7

Phan Thanh Quyêt zos minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Hôngx Đinhs, hênhx Quangv Hoax, xênhr Cao Băngx, môngl uô tuz tros shông 1970 thâuv pur 20 shông, thuôx Tiêuv đoanx 35 Bôs Tư lênhs Binh tsung Đax công.

Anh hungx Phan Thanh Quyêt

Hnuz 10/5/1972, đrul vai tsox đôis trươngv, zơưv đrul 5 đôngx chir lo zos nuv ntâus Sơv Chiv hui Lưr đoanx 369 nênhs fêv nhoz cao điêmv 22. Thơưx chuôv “tuôr tuz tros” đrul trăngz fov yaz, tix lâul tưz lo muôx côngs. Hur 30 phut, tix lâul pangz uô tsâus nyuô chiv hui sơv haz thangx tsangv xur mông ntơưv nênhs fêv. Uô kangz ntơư ntâus cxangz 5 tsêr kho, hlơưr chik 50 vangv lit xăng, pangz mangx tuô 284 nênhs fêv… Tsâu zus hur hangr đêx txas ntâu tênhz six hơưv los sis tsi nox, tir no ntuz… zơưv haz đôngx đôis cxangz nzir ntâuz chuôv ntâus tsuô căn cưr Đôngx Lâm, yangr tuôv fov ntơưv Kâuv têz nov đêx Mir Chanhr, thangx kho Tân Điênx... tiêu huiv lo ntâu lương thưx, muôs txưr, nhiên liêus haz lưx lươngs nênhs fêv. Hnuz 2/9/1973, zơưv lo Đangv, Têz qơưs khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs vur trang Pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

679
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.