Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Phan Thanh Quyết

15/08/2019 15:08 G8T+7

Phan Thanh Quyết lah bu nuyh bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Hồng Ðịnh, n’qual Quảng Hòa, n’gor Cao Bằng, lăp bư ka han năm 1970 ntơm bơh 20 năm, bư ka han ta Tiểu đoàn 35 N’gâng Tư lệnh Binh chủng Ðặc công.

Nô hăt janh Phan Thanh Quyết

Lơ 10/5/1972, lah dơi bư kô ranh đội, che n’hanh 5 nuyh băl tâm lơh ndrel dơi bu jao lơh Mpôih Ntĭm gai Lữ đoàn 369 bu ta mpeh 22. Ntơm tâm lơh “ndjôt bôk ka han” đah phao mhe, nô lĕ dơi lơh. Tâm 30 mnĭt, đội păng lĕ panh khĭt âk ka han ntĭm gai tâm mpôih n’hanh wâl mbơh hưn nô nau ka han bu, jêh rĭ lơh ta 5 mlâm wâl prăp drăp ndơ, su ŭnh sa 50 rbăn lit dak pring, suy kơl panh khĭt gĕh 284 ka han bu… Mbŭk săk gŭ krap tâm dak n’dik jŏ mông mô gĕh ndơ sa, ơt nau ji kăt… che n’hanh băl ka han tâm lơh ndrel lĕ lơh âk t ta mpôih Ðồng Lâm, ta t panh pháo ta Bắc dak Mỹ Chánh, mpeh wâl Tân Ðiền… tâm lơh bư roh âk ndơ sa, grăp phao, dak pring n’hanh khĭt âk ka han bu. Lơ 2/9/1973, che dơi Ðảng, Bri dak nau r’nê moh Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh.

Hồ Mai (t.h)

989
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.