Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx phar bongs Nông Văn Viêtx

08/08/2019 15:05 G8T+7

Nông Văn Viêtx zus shông 1938, minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Phong Châu, hênhx Trungx Khanhr, xênhr Cao Băngx, môngl uô tuz tros hli 4/1962.

Anh hungx Nông Văn Viêtx

16 shông, Nông Văn Viêtx tưz cuz saz lus môngl hoatx đôngs nhoz trôngx qơư, uô tuv trươngv thanh niên, môngl uô jân cuân kra binhx jân cơưv shuv… Shông 1959, zơưv uô công nhênhs tsêr mair hlâu Cao Băngx, zos iz hur chor nênhs uô lo ntâu hlo hur tuv, cxiv tsang tuv sanv xuât uô tuv los đôngs xar hôis chuv nghiar… Môngl uô tuz tros, zơưv zos iz hur chor nênhs xuz thơưx hlo sir jul, saz ntêr nghiên cưr haz siv nrar lo tsưr ziv hlê ru bongs bi haz anh jungr môngl txus chor qơư ngui hiêmv phar bongs tơưk kênhz, bov đamv cêr môngl lus, chênhr mangx truôx saz uô nox uô hâuk haz an toanx tsuô cxuô lênhx nhoz qơư mangl nênhs fêv leiv bongs. Hnuz 1/1/1967, Nông Văn Viêtx lo Tsuv tinhx têz qơưs Viêtx Nam Dân chuv côngx hoax khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs vur trang Pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

611
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.