Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh rơih bom Nông Văn Việt

08/08/2019 15:05 G8T+7

Nông Văn Việt deh năm 1938, bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Phong Châu, n’qual Trùng Khánh, n’gor Cao Bằng, lăp bư ka han khay 4/1962.

Nô hăt janh Nông Văn Việt

Năm 16 năm, Nông Văn Việt gơih ngăn tĕng pah kan ăp ntil nau kan tâm bri bon, bư kô ranh phung kan druh ndăm, lăp ka han bu nuyh bon lan hăn ntĭm sam bŭt ma bon lan…. Năm 1959, nô bư kông nhân wâl măy thiếc Cao Bằng, jêng du huê bu nuyh gĕh ndơ kan âk, ndâk njêng phung kan jêng phung kan bri bon bư tơm… Jêh lăp bư ka han, nô jêng bu nuyh tơm hăt janh, mĭn joi nao nao ăp ntil nô nau tâm nau kan n’hanh rlong rơih bom bi n’hanh mô klach rĭ aơ hăn ta ăp ntŏk bu tâm lơh gơi rơih bom rtoh mbrơi, gơi gĕh trong rdeh hăn, ngăch pah kan bư mir jan ba n’hanh đăp mpăn nau rêh ân ma ăp bu nuyh tâm ntŏk ka han bu klŭp bom. Lơ 1/1/1967, Nông Văn Việt dơi Kô ranh bri dak Việt Nam Bu nuyh bon lan bư tơm kộng hòa ân nau r’nê moh Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh.

Hồ Mai (t.h)

749
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.