Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Nguyễn Văn Thương

20/02/2020 10:49 G2T+7

Nguyễn Văn Thương (Hai Thương) zus shông 1938 hur iz tsêr muôx truênx thôngr cach mangs nhoz kuz tsêr pluôs Tây Ninh. Kror muôx 10 shông, zơưv tưz thor môngl xang xur mông, chênhr mangx môngl côngv ntâu hoax đôngs cach mangs.

Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv Nguyễn Văn Thương

Shông 1961, zơưv lo xair uô vêv sir tsuô đôngx chir Võ Văn Kiệt, thâuv ntơư zos Bir thư đrôngl wiv Sài Gòn – Gia Định. Thâuv Trung ương Đangv chuv trương cxiv tsang Cux Tinhx bor făngz kangz têz, zơưv môngl uô hoax đôngs tinhx bor. Tangs nro ntu hoax đôngs, zơưv tưz xang 900 xur mông tinhx bor lus tsuô chiênr khu an toanx. Hnuz 10/2/1969, sâuv cêr xang ntâuz ntơưr ntơưv Bến Cát lus Sài Gòn, zơưv mangl pâuz haz mangl ntêl. Cơ cuan tinhx bor Hoa Kỳ (CIA) cuêt tinhv hnul zơưv. Uô kangz muôz nhiax, hâu... nxuô zơưv tsi lo, chor nênhs fêv mangx mangv lur zơưv 10 tus ntir tơư. Chor nênhs fêv liv hav cơư chiax zơưv ntâu ntu cư tơư. 15 hnuz cơư iz jas, hur 100 hnuz nênhs fêv cơư 6 jas uô tsuô zơưv tu pôngz 6 ntu, tu xangr txus oz chik... Tangz sis, đrul saz nhiav têz qơưs uô tsuô zơưv tsi has kra nênhs fêv uô tsuô nênhs fêv tsuv hu đror: “Cur sưz lơưv, cox zos nênhs hlâu”.

Hồ Mai (t.h)

530
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.