Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Nguyễn Văn Thương

20/02/2020 10:49 G2T+7

Nguyễn Văn Thương (Hai Thương) deh năm 1938 tâm r’năk gĕh nau way rŏng ma kăch mạng ta mpeh neh o-ach Tây Ninh. Tât 10 năm, che dăn bư bu nuyh ndơp drăp ndơ, jêh rĭ lăp pah kan ma kăch mạng.

Nô hăt janh Bu nuyh bon lan Bư ka han tâm lơh Nguyễn Văn Thương

Năm 1961, che dơi bu ruah bư bu nuyh mât uănh ma wa Võ Văn Kiệt, dôl ma kan bư Bí thư N’gor ủy Sài Gòn – Gia Ðịnh. Jêh Trung ương Ðảng ndâk njêng Cục Tình báo mpeh Nam, che dơi bu đă kan bư bu nuyh tình báo. T            a nau kan aơ, che lĕ mbơh hưn 900 ntil nau kan tình báo tât ta mpeh tam lơh nâp phĭt. Lơ 10/2/1969, ta trong ndơp sam bŭt ntơm bơh Bến Cát tât ta Sài Gòn, bu gĭt saơ jêh rĭ nhŭp păng. N’gâng kan tình báo Hoa Kỳ (CIA) ôp păng ăp ntil nô nau kan gơi păng mbơh nô nau. Jêh dŏng prăk, n’hưch ân bư kô ruanh… gơi păng mbơh hưn nô nau, khă nĕ păng mô ŭch mbơh, bu gâyh 10 nglau jâng păng. Jêh rĭ koh ăp gưl jâng păng. Tât 15 nar koh du tâ, tâm 100 nar bu koh 6 tâ nĕ jâng păng lôt 6 gưl, lôt tât ta wuang… Khă nĕ, nau janh, nau rŏng ma bri dak bư nuih n’hâm păng hao mô hôm gĭt klach nau aơ nau ri nĕ ka han bu lah: “Gâp mô hôm dơi đah may aơ, may dah mpô mpa loih”.

Hồ Mai (t.h)

714
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.