Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Mùa A Páo

26/06/2020 14:55 G6T+7

Ðại tá, Nô hăt janh Phung kan han tâm lơh Bu nuyh bon lan Mùa A Páo deh năm 1929 ta bon jê Sìn Hồ, n’qual Sìn Hồ, n’gor Lai Châu.

Nô hăt janh Phung ka han Bu nuyh bon lan Mùa A Páo

Lôch năm 1952, che nchră đah băl păng nơm hăn du ntŭk êng mô pah kan ma Prăng, mĭn kan gơi mâp phung du kich n’hanh lăp kan ta đội du kích Tả Ngảo. Che dơi tâm lơh ta ăp ntŭk gĕh: ntŭk tâm lơh ta Mao Sao Phìn, tâ tâm lơh ta bản Hể Hồ… Khay 1/1954 che dăn bư ka han hăn tâm lơh ta Ðiện Biên Phủ. Lah Chính phủ he đă ăp mpôih ka han kơl Lào hăn tâm lơh đah My, che Páo dăn hăn tâm lơh tay. Che gĕh âk ngăn n’hâm suan ma bri dak: kuăl jă 300 bu nuyh bon cha lơi ka han bu plâ sĭt tĕng bri dak đah nau uh khèn Mông, kơl ăp bu nuyh gĕh nau tih jao ndơp phao ma kăch mạng, 48 r’năk bu nuyh bon lan, rlau 300 bu nuyh mô r’vê rĭ aơ plâ sĭt joi tay nau wăng sa, đăp mpăn nau rêh ta bri dak Lào. Lơ 1/1/1967, che dơi Kô ranh Hồ Chí Minh nchih kí r’nê nau moh Nô hăt janh Phung ka han Bu nuyh bon lan; dơi sĭt ta bôn têh tơm Hà Nội gơi mbơh hưn n’hâm suan ma Wa.

Hồ Mai (t.h)

2,291
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.