Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Lir Văn Mưu

31/07/2019 18:28 G7T+7

Anh hungx Lir Văn Mưu (1934 – 1950) minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Đôcx Lâps, hênhx Quangv Uyên, xênhr Cao Băngx.

​​​​​​

Tsuv tinhx Hôx Chir Minh sâuv đaix sox seiz tơư kra jas ntâus cưr điêmv Đông Khê hnuz 16/9/1950. Ảnh tư liệu

Thâuv 13 shông, tix lâul tưz uô hâux lưv ntơưv trôngx qơư, txus 16 shông môngl uô tuz tros haz muôx ntâu thanhx tich hur ntâus tsangv. Hur chuôv ntâus Đông Khê hli 10/1950, Lir Văn Mưu uô thơưx iz tiêuv đôis xung cich tuô tangs chor fov nuôr txus chor fov u chia tuô nênhs fêv. Tangz sis nênhs fêv tsinhv tir haz ntâu hênhr ntơưv iz lô côt haz kror angr. Ntâu chiênr sir xung phong ntâus por lênhx tuôs tangs. Lir Văn Mưu xung phong môngl ntâus. Kror nhis môngl đhâu công sưs, tix lâul tưz mangl nênhs fêv tuô trâus têk, tơư haz hâur saz, yo ntuz nyangr tangs. Thâuv ntơư, tix lâul tưz tsangr lo jê mux tiêu, jir jul gangl chox yuôx tuô môngl njơưk kror châu mai haz hlơưr yuôx tơưk uô chor yuôx cưs cưr tix chox môngl tuô tsi tâu tơưk tưz tơưk lơưr kangz, tuô kror qơưs nênhs fêv nhoz uô kangz hlo ntơưv cưr điêmv Đông Khê, krê thơưxntâus tsangv Đriv. Lir Văn Mưu tưz tuôs tsuô thâuv 16 shông. Hnuz 7/5/1956, Lir Văn Mưu lo Têz qơưs khơưs puz Huân chương Cuân công hangx oz haz côngz bê Anh hungx Lưx lươngs vur trang Pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

709
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.