Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Lý Văn Mưu

31/07/2019 18:28 G7T+7

Nô hăt janh Lý Văn Mưu (1934 – 1950) bu nuyh bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Ðộc Lập, n’qual Quảng Yên, n’gor Cao Bằng.

​​​​​​​

Kô ranh Hồ Chí Minh ta yôk uănh ntĭm gai nau tâm lơh ta mpôih Ðông Khê lơ 16/9/1950. Ảnh tư liệu

Tât 13 năm, nô lĕ pah kan tâm xă, tât 16 năm dăn bư ka han n’hanh gĕh âk n’hâm suan tâm lơh tâm su. Ta tâ tâm lơh ta mpôih Ðông Khê khay 10/1950, Lý Văn Mưu ndjôt bôk phung ka han lơh khĭt lĕ ta aơ tât ta ri. Khă nĕ ka han bu gŭ krap n’hanh plâ panh khăn păng tă bơh mpôih n’hanh ntu tâm neh. Gĕh âk ka han he tâm lơh bu panh khĭt. Lý Văn Mưu dâk lơh tay. Mhe dâk tâm lơh, nô bu panh gĕh ta ti, jâng n’hanh ta tơh, m’ham hoch bêng aơ. Jêh rĭ, nô lĕ vơr tât ta ntŏk ka han bu, nsrôih vơr klŭp play găr nat r’noh n’hanh bư r’toh play găr nat oh nô chơ lơi tâm lơh, bư khĭt âk ka han bu ta mpôih tâm lơh Ðông Khê, ntơm ndâk nau kan tâm lơh sŏk lơi bri dak he bu pit ta mpeh N’har Bri. Lý Văn Mưu lĕ khĭt tâm lơh ta năm 16 năm. Lơ 7/5/1956, Lý Văn Mưu dơi Bri dak kơp ân Grat gĕh n’hâm suan bư Ka han tâm lơh tâl bar n’hanh nau moh Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh.

Hồ Mai (t.h)

710
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.