Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Lý Trung Phẩm

30/07/2020 14:56 G7T+7

Lý Trung Phẩm deh năm 1956, bu nong Sán Chỉ, ntŭk deh ta xă Kiên Lao, n’qual Lục Ngạn, n’gor Bắc Giang, lăp bư ka han năm 1978.

Nô hăt janh Lý Trung Phẩm

Ta tâ tâm lơh đah phung pit neh ntu năm 1979. Lý Trung Phẩm n’hanh ma mpôih ka han păng mât chiă du ntŭk kh’lay nau tâm lơh tâm su ta n’qual Ðình Lập (Lạng Sơn). Ka han bu âk, dŏng pháo lơh he dŭt hô n’hanh pơk âk tâ lơh ta mpôih ka han he. Gĕh sôt ta muh măt bơh tâ tâm lơh tâl ngoay, luh âk m’ham, khă nĕ wa ât nsrôih tâm lơh tay. Gĕh sôt săk jăn tâm lơh tâ 2, khă nĕ pe tâ wa mô du nchuăt ta tâ tâm lơh, gơi gŭ tâm lơh tay. Phao Ak gĕh bu panh iơh, wa ngăch du nchuăt ta ntŭk băl păng khĭt, sŏk phao trung liên tâm panh đah ka han bu. Jêh panh lĕ grăp phao, saơ ka han bu tât êp, wa sŏk gar nat klŭp ta ntŭk ka han bu. Ta tâ tâm lơh aơ. Lý Trung Phẩm mô klach rĭ aơ, dŭt janh kâp ka kan bu tât, gĕh tâ tâm ngai tâm 15 met mơ panh rtoh phao, klup gar nat. Ta tâ tâm lơh aơ, che panh khĭt gĕh 76 nuyh ka han bu, panh sôt săk hăn âk ka han bu bă bă. Jêh lĕ gar nat n’hanh lĕ grăp phao, wa nsrôih bă âk ka han rmanh, băl tâm lơh du chuăt ta ntŭk êng đăp mpăn…

Hồ Mai (t.h)

1,376
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.