Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Lưx lươngs vur trang Pêx xinhv Sơn Ton

05/09/2019 15:54 G9T+7

Sơn Ton zus shông 1933 ntơưv xar Lưu Nghiêps Anh, hênhx Trax Cur (Trax Vinh) hur iz chuôz zis pêx xinhv pluôs. Thâuv zâu, zơưv cê môngl uô jul, cê hoax đôngs cach mangs.

Anh hungx Sơn Ton

Cach mangs hli Ziv tar, zơưv môngl côngv jur, uô tu cêr tangr nênhs fêv tuôx jêx jos ntâus tuô nênhs. Zơưv tưz krêz cxangz ndê pêz shông chia lo môngl uô pangz ju cich. Ntâu kror qơư cach mangs haz tuv pangz ju cich lo zơưv cxiv tsang, phuôv vangv uô phong tsox ntâus ju cich hur thangx tsangv tsôngv box Khmer. Shông 1953, zơưv lo xang môngl uô pangz ju cich ntơưv hênhx. Tsuô muôx 7 luz hli, đơn vix ntơưv zơưv tưz tuô 67 tus nênhs fêv haz ntêl chiax 100 lênhx, kruô nruôl lo ntâu lênhx tuz tros tror lus cênhz pêx xinhv, cxênhx châuv tus tuz hluôs hur jos môngl uô tuz tros tuô nênhs fêv. Shông 1954, zơưv lo phênhz côngs cênhz pangz 12 chiênr sir siz lưr ntơưv făngz Kangz têz môngl Kâuv têz cơưv shuv, yangz shuv haz cxiv tsang lưx lươngs… Ntâus đriv Têi Nam tơưk tsangv, zơưv lo phênhz uô trơs lir chinhr sach tsuô Pangz 978 ntơưv Cuân khu 9 tinhx nguêns môngl Campuchia pangz têz qơưs fôngx zưl tir ntâus chêr đôs tuô tu nôngz Pol Pot. Kangz shông 1980, zơưv tror lus đơn vix kuz thuôx Xênhr đôis Hâus Giang, uô kangz lus su lâu đrul cxênhx bâcs Trung tar.

Hồ Mai (t.h)

666
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.